Privatlivspolitik​

Kunder og potentielle kunder hos Malerfirmaet John Larsen A/S

Som dataansvarligt firma, hvor vi får personlige oplysninger i forbindelse med ordreafgivning, er vi meget opmærksomme på databeskyttelsen, som angivet i Persondataforordningen.

Vi giver, via denne skrivelse, besked til dig, hvordan vi behandler de givne oplysninger og hvilke rettigheder du har.

Den dataansvarlige virksomheds identitet og kontaktoplysninger:

Malerfirmaet Seehusen A/S

Højnæsvej 58

2610 Rødovre

CVR: 81652317

Tlf.: +45 36 41 41 10

E-mail: mail@seehusen.dk 

Web: www.seehusen.dk 

Da Malerfirmaet John Larsen A/S er et datterselskab af Malerfirmaet Seehusen A/S, er den dataan-svarlige Malerfirmaet Seehusen A/S

Hvis der er spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på ovennævnte adresse.

De personoplysninger, vi behandler om dig, omfatter:

Almindelige personoplysninger, herunder

Navn, adresse, telefonnummer, e-mail

Købshistorik

Betalingshistorik

Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

Formål og retsgrundlag

Vores databehandlinger har til formål at administrere kundeforholdet, vedligeholde og opdyrkning af kundeforhold, samt den løbende samhandel.

Oplysninger, der er krævet af bogføringsloven eller som indberetningspligt til skattemyndighederne, sker i henhold til databeskyttelsesforordningen regler omkring behandling, som er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige.

Videregivelse af oplysninger om dig vil ske under iagttagelse af behandlingsreglerne i databeskyt-telseslovgivningen og anden dansk lovgivning. Vi vil i hvert enkelt tilfælde vurdere, om videregivel-sen kræver dit udtrykkelige samtykke, eller om videregivelsen kan ske på andet retsgrundlag.

Vi videregiver dine personoplysninger til advokat i forbindelse med misligholdelse af betalinger, og til skattemyndigheder i forbindelse med lovpligtig indberetninger.

Dine rettigheder

Du har en række rettigheder i forbindelse med vores behandling af dine persondata:

  • Ret til at få forkerte persondata rettet: Du har ret til at få berigtiget (rettet) dine persondata, som vi er i besiddelse af.
  • Ret til at få indsigit dine persondata og få udleveret en kopi: Du har til en hver tid ret til at få indsigt i de persondata, vi har registreret om dig og få udleveret en kopi af persondataene. Du kan også få formålene med behandlingen, hvor længe, vi opbevarer dine persondata, om vi foretager automatiske afgørelser (herunder profilering), hvem vi videregiver persondataene til og hvor vi har persondata fra. Dette gælder dog ikke, hvis du allerede er bekendt med persondata. Vi gør opmærksom på, at retten til indsigt kan være begrænset af hensyn til beskyttelsen af andre personers persondata og til vores erhvervshemmeligheder.
  • Ret til at få slettet dine persondata: Du kan til enhver tid få slettet din persondata, som vi er i besiddelse af. Hvis vi ikke længere har et formål med at være i besiddelse af persondata, sletter vi dem hurtigst muligt efter din anmodning.
  • Ret til at kræve begrænsning: Du har til enhver tid ret til at anmode om at begrænse behandlingen af dine persondata.
  • Ret til at gøre indsigelse imod behandling: Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse imod, at vi behandler dine persondata. Dette omfatter ret til at gøre indsigelse imod, at vi anvender persondataene med henblik på markedsføring. Vi vil hurtigst muligt tage stilling til din indsigelse, hvis du fremsætter en sådan.
  • Ret til at tilbagekalde samtykke: Du kan til enhver tid tilbagekalde et samtykke, du har givet os.
  • Ret til at undgå profilering: Du har til enhver tid ret til at undgå, at vi laver profiler af dig og dine persondata eller træffer automatiske afgørelser.
  • Ret til at klage over vores behandling af dine persondata

Vi gør alt, hvad vi kan, for at sikre, at dine persondata behandles betryggende og at dine rettigheder

beskyttes optimalt, og vi gennemgår regelmæssigt vores procedurer og håndtering af persondata.

Hvis du mod forventning mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse

med lovgivningen, beder vi dig kontakte os pr. e-mail med teksten ”klage” i emnefeltet.

Du kan kontakte os via mail på mail@seehusen.dk

Vi vil da ekspedere din henvendelse til en overordnet medarbejder i vores virksomhed, således

eventuelle misforståelser og/eller fejl kan blive udredt.

Hvis du fortsat mener, at vi ikke behandler din henvendelse og dine rettigheder i overensstemmelse

med lovgivningen, kan du klage til Datatilsynet via: Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf. 33193200, www.datatilsynet.dk

Malerfirmaet John Larsen A/S // Glerupvej 20 // 2610 Rødovre // Tlf.: 36 72 03 35 // CVR: 15102543​